phone mail

Vietnam, zem, kde sa stretá minulosť s prítomnosťou – pre krajšiu budúcnosť

Vietnam, krajina tisícich kontrastov, má za sebou mimoriadne bohatú históriu. Väčšine z nás sa automaticky vybaví Vietnamská vojna, no ešte i dnes tu badať pozostatky oveľa pestrejších udalostí a stopy národov, ktoré sa tu usídlili…

Dávna zem
Po prvé zmienky o osídlení Vietnamu musíme zájsť ďaleko do minulosti, a to až do obdobia neolitu. Neskôr sa hovorí o národoch Kmérov a Čamov, ktorí obývali územie južného a stredného Vietnamu.
Vedeli ste? Prvé dôkazy o existencii človeka na danom území sa datujú na obdobie spred neuveriteľných 500-tisíc rokov, hoci počiatky samotnej vietnamskej kultúry archeológovia odhadujú na cca 3.tisícročie pred n. l., kedy sa mongoloidné kmene usádzali okolo delty Červenej rieky.

Dejiny Vietnamu v kocke:

 • 207 pred n. l. – padla vládnuca čínska dynastia Čchin, a tak takmer na jedno storočie vznikol štát Nam Viet (druhý často spomínaný štátny útvar je Au Lac)
 • stor. pred n. l. – 10. stor. ovládali Vietnam Číňania. Čínska nadvláda skončila až v roku 938, kedy legendárny vojvoda Ngo Quyen zvíťazil pri rieke Bach Dang nad čínskou armádou
 • obdobie takmer 900-ročnej samostatnosti, počas ktorého však Vietnam neustále bojoval proti Mongolom a Číňanom. Ide o éru hospodárskeho a ekonomického rozkvetu.
 • 1884, za vlády dynastie Nguyen, skolonizovali Vietnam Francúzi a prevzali správu nad celým územím krajiny. Jedinou životaschopnou stranou v krajine bola komunistická strana na čele s Ho Či Minom.
 • 1940-1945 – moc prevzali dočasne Japonci
 • jeseň 1945 vyhlásenie nezávislosti Vietnamu
 • 1954 – Vietnamci vyhrali bitku proti Francúzom v Dien Bien Phu. V Ženeve bola podpísaná mierová dohoda, výsledkom ktorej bolo rozdelenie Vietnamu na komunistický sever a demokratický juh- čo viedlo k jednému z najdlhšie trvajúcich vojnových konfliktov vôbec
 • 1964-1975 – Americká (Vietnamská, druhá indočínska) vojna, ktorá sa skončila porážkou Južného Vietnamu.. Ešte v januári 1973 bola v Paríži podpísaná mierová dohoda o ukončení vojny, avšak bojovalo sa ďalej, iba bez účasti USA a ďalších spojencov
 • po roku 1975 Vietnamci oslobodili Kambodžu
 • 80-te roky charakterizujú opäť konflikty s Čínou o územie (konkrétne o hranice a more)
 • rok 1976 sa považuje za oficiálny rok zrodu súčasného Vietnamu, ktorý vznikol spojením Vietnamskej demokratickej republiky (komunistický Severný Vietnam) a Republiky Vietnam (Južný Vietnam)
 • 90-te roky – Amerika zrušila Vietnamu obchodné embargo

Vedeli ste? Medzi domácimi sa nikdy neujal názov Vietnamská vojna; skôr ak sa ich opýtate na vojnu Americkú, budú vedieť, o čom je reč.

Moderný Vietnam
V 90. rokoch minulého storočia pristúpil Vietnam k hospodárskym a ekonomickým reformám. Začala sa tak ekonomická integrácia, obnovil sa diplomatický styk so Spojenými štátmi americkými. Vietnam je dnes právom považovaný a označovaný za “ázijského tigra“- hlavné mesto Hanoj je centrum politiky, Saigon, alebo aj Hočiminovo mesto zas ekonomické centrum celej krajiny.
Ekonomický rast krajiny v posledných rokoch zrýchlil a krajina je tak na vzostupe.
Vietnam sa mnohých oblastiach snaží vyrovnať štátom, ktoré tu zanechali azda najväčší vplyv, USA a Čína. Vietnam je však jedinečný sám o sebe, aj bez preberania (moderných) trendov okolitých zemí.

Loading....