phone mail

Právna terminológia a pojmy

VYSVETLENIE INVESTIČNÝCH BENEFITOV

CASH BACK GUARANTEE
Pri kúpe apartmánu, ktorý je ešte vo výstavbe, sa klientovi počas celého obdobia výstavby vypláca 9 % p. a. – 10 % p. a. Cash Back z ceny apartmánu. Projekty v Thajsku majú 10 % p. a. Cash Back a projekty v Kambodži a na Bali majú 9 % p. a. Cash Back.Príklad:
Kúpite si 1. 1. 2017 apartmán v Thajsku za 100 000 eur, ktorý je však v štádiu výstavby. Plánované dokončenie apartmánu je 1. 1. 2018, t. j. počas celého roka budete dostávať 10 % p. a. cash back, ročný výnos zo 100 000 eur je 10 000 eur, čiže každý mesiac dostanete vyplatenú alikvotnú sumu vo výške 833 eur.

RENTAL GUARANTEE
Garantovaná možnosť dať zakúpenú nehnuteľnosť developerovi do dlhodobého prenájmu na 10 – 15 rokov pri ročnom čistom výnose 9 % p. a. – 10 % p. a. počas celého obdobia. Tento výnos sa vypláca klientom na mesačnej, resp. štvrťročnej báze. Percento výnosu závisí od krajiny, v ktorej má klient zakúpenú nehnuteľnosť. Projekty v Thajsku majú výnos 10 % p. a., ktorý je vyplácaný mesačne, v Kambodži a na Bali majú výnos 9 % p. a., ktorý sa vypláca štvrťročne.

Príklad:
Kúpite si 1. 1. 2017 apartmán v Thajsku za 100 000 eur. Apartmán je však v štádiu výstavby. Plánované dokončenie apartmánu je 1. 1. 2018, t. j. počas celého roka budete dostávať 10 % p. a. cash back, ročný výnos zo 100 000 eur je 10 000 eur, čiže každý mesiac dostanete vyplatenú alikvotnú sumu vo výške 833 eur.
Od dátumu dokončenia apartmánu, t. j. od 1. 1. 2018 vám začne plynúť Rental Guarantee 10 % p. a. Znamená to, že do 1. 1. 2028 (10 rokov) budete dostávať každý mesiac alikvotnú sumu vo výške 833 eur.

BUY BACK GUARANTEE
Po uplynutí doby prenájmu má klient možnosť odpredať apartmán späť developerovi za pôvodnú cenu.

Príklad:
Kúpite si 1. 1. 2017 apartmán v Thajsku za 100 000 eur. Apartmán je však v štádiu výstavby. Plánované dokončenie apartmánu je 1. 1. 2018, t. j. počas celého roka budete dostávať 10 % p. a. cash back, ročný výnos zo 100 000 eur je 10 000 eur, čiže každý mesiac dostanete vyplatenú alikvotnú sumu vo výške 833 eur.
Od dátumu dokončenia apartmánu (1. 1. 2018) vám začne plynúť Rental Guarantee 10 % p. a. To znamená, že do 1. 1. 2028 (10 rokov) budete dostávať každý mesiac alikvotnú sumu vo výške 833 eur.
Dňa 1.1. 2028 sa skočí obdobie, na ktoré ste prenajali apartmán developerovi. Ak sa rozhodnete  apartmán predať, developer vám garantuje, že ho od vás odkúpi za pôvodnú sumu, za ktorú ste ho kúpili, teda za 100 000 eur.

FREE STAY GUARANTEE
Každý rok zdarma 2 týždne ubytovania v zakúpenej nehnuteľnosti.
V prípade, že zakúpenú nehnuteľnosť dáte developerovi do prenájmu RENTAL GUARANTEE, pri niektorých projektoch dostanete možnosť vybrať si termín na 2-3 týždňový pobyt zdarma, a to každý rok počas celého obdobia prenájmu.

 

VYSVETLENIE MOŽNOSTÍ VLASTNÍCTVA NEHNUTEĽNOSTI

FREEHOLD
Je to plná forma vlastníctva nehnuteľnosti, ktorá je písaná na meno cudzinca. Vlastnícke práva sú rovnaké ako u nás, nie sú tam žiadne obmedzenia. Takto je však možné kúpiť iba condominium – apartmán, nie rodinný dom s pozemkom. Aktuálny právny stav nedovoľuje cudzincom vlastniť pôdu v režime FREEHOLD.

LEASEHOLD
Písomná nájomná zmluva na dlhšie obdobie, nehnuteľnosť je predmetom nájmu.
Nájomný systém je systém vlastníctva majetku, v ktorom osoba splatením pevnej sumy alebo v splátkach nadobúda právo zaberať určitú pôdu alebo apartmán na vopred stanovené obdobie. Majiteľ budovy odovzdá dočasné vlastníctvo k apartmánu osobe, ktorá si ho prenajíma. Obdobie prenájmu je zväčša na 30 rokov, s možnosťou predĺženia na ďalších 2-krát 30 rokov, spolu teda na 90 rokov.

Loading....