phone mail

KAPITÁLOVÉ INVESTÍCIE – 15 Rokov

Investujte do bezpečného investičného produktu s kapitálovým ziskom, ktorý ponúka 7% návratnosť počas 15-ročného obdobia. Po uplynutí tejto lehoty získa investor celé splatenie istiny plus úrok. Investície sú zabezpečené 98 dokončenými rezidenčnými a obchodnými nehnuteľnosťami nachádzajúcimi sa v centre svetoznámeho thajského turistického mesta Pattaya. Tieto nehnuteľnosti sú spravované na základe spätného prenájmu New Nordic Group na dobu 15 rokov. Splácanie istiny investora a výplata úrokov sú garantované aj skupinou New Nordic. Ako akcionár budete dostávať od spoločnosti New Nordic Group každý štvrťrok aktualizácie portfólia nehnuteľností.

Detaily:

Podiel: 12 % ročne z investície

Obdobie: 15 rokov

Platba: na konci zmluvného obdobia

Celkový investičný objem: cca. 18 000 000 USD

Návratnosť investície: nehnuteľnosťou

Investičné fondy

Príležitosť pre malých investorov. Moderná alternatíva k veľkým bankám, s investíciami už od 5000 €. Kontaktujte nás ešte dnes a dozviete sa ako dosiahnuť výnosi až do 15 %.

Loading....